Fuktighetssond

HENGKO levererar högkvalitativa OEM-fuktsonder för alla temperatur- och fuktighetssensorer och applikationer.Vårt speciella 316L rostfria stålmaterial säkerställer enkel temperatur- och luftfuktighetsövervakning även i de mest tuffa miljöer.

 

Temperatur- och luftfuktighetssondLedande tillverkare

 

Med över ett decenniums branscherfarenhet är HENGKO fast beslutna att leverera förstklassiga, pålitliga

produkter som tillfredsställer behoven hos olika industrier, inklusive men inte begränsat tillVVS, Matkonservering,

ochLäkemedel.Specialiserar ifuktsonder, erbjuder vi ett stort urval av sonder som tillgodoser

inomhus- och utomhusapplikationer, som ger tillförlitliga luftfuktighetsavläsningar vid olika temperaturområden.

 

Våra fuktsonder är designade för lång livslängd, precision och stabilitet, samtidigt som de ger anpassning

genom vår OEM-tjänst.Vårt skickliga team av ingenjörer och tekniker kommer att arbeta nära dig för att skapa en

fuktsond som passar dina krav och förväntningar.

 

Tillverkning av ny design av fuktsond

På HENGKO prioriterar vi kvalitetsprodukter och exceptionell kundservice.Vår strikta kvalitet

kontroll säkerställer överlägsen tillförlitlighet och noggrannhet.Vårt team är tillgängligt för alla produkter eller tjänster

förfrågningar.

 

Kontakta oss påka@hengko.comför hjälp inom 24 timmar.

HENGKO är din pålitliga leverantör för temperatur- och fuktighetssonder.

 

kontakta oss icone hengko  

 

 

 

 

Huvudegenskaper hos fuktsond

 

Huvuddrag

 

1. Luftfuktighetsmätning:

En fuktsond är utformad för att mäta luftfuktigheten eller mängden fukt i luften.Det görs vanligtvis genom att använda en sensor som är känslig för förändringar i luftfuktighet.

2. Temperaturmätning:

Många fuktsonder inkluderar också entemperatursensor, vilket gör att de kan mäta temperaturen utöver luftfuktigheten.Det kan vara användbart för applikationer där temperatur och luftfuktighet är nära relaterade, såsom VVS-system eller växthus.

3. Dataloggning:

Många fuktsonder kan logga och lagra data över tid.Det kan vara användbart för att registrera långsiktiga trender eller för dataanalys.

4. Display:

Vissa fuktsonder har en display som visar aktuell luftfuktighet och temperatur i realtid.Det kan vara användbart för snabb och enkel referens utan att ansluta till en dator eller annan enhet.

5. Anslutning:

Vissa fuktsonder är utrustade med anslutningsalternativ, som Bluetooth eller Wi-Fi, som gör att de kan överföra data trådlöst till en närliggande enhet.Det kan vara användbart för fjärrövervakning eller för att integrera sonden i ett större system.

6. Hållbarhet:

Fuktsonder används ofta i tuffa miljöer, såsom industriella miljöer eller utomhusplatser.Som ett resultat är de ofta designade för att vara robusta och hållbara, med funktioner som vattentåliga eller väderbeständiga höljen.

 

 

Fuktsondsfabrik

 

 

Hur man OEM/anpassar fuktsond för din fuktighetssensor

Vad vi behöver bry oss om när OEM fuktsond?

När du OEM/anpassar en fuktsond finns det flera faktorer att ta hänsyn till:

1. Känslighet:

Fuktighetssensorns känslighet är viktig, eftersom den bestämmer sondens förmåga att mäta små förändringar i luftfuktigheten exakt.

2. Räckvidd:

Sondens räckvidd bör vara lämplig för den specifika applikationen, såväl som för driftsmiljön.

3. Noggrannhet:

Sondens noggrannhet är kritisk, eftersom den bestämmer mätningarnas tillförlitlighet.

4. Svarstid:

Svarstiden för sonden bör vara tillräckligt snabb för att spåra förändringar i luftfuktighet i realtid exakt.

5. Storlek och formfaktor:

Sondens storlek och form bör vara lämpliga för den specifika applikationen och installationskraven.

6. Hållbarhet:

Sonden ska tåla driftsmiljön, inklusive alla tuffa eller extrema förhållanden.

7. Anslutning:

Om sonden är ansluten till en dator eller annan enhet bör den vara utrustad med nödvändiga anslutningsmöjligheter.

8. Dataloggning:

Om sonden används för dataloggning eller analys bör den vara utrustad med nödvändiga lagrings- och bearbetningsmöjligheter.

9. Kostnad:

Kostnaden för sonden bör beaktas, liksom eventuella pågående underhålls- eller utbyteskostnader.

Det är viktigt att noggrant bedöma applikationens specifika behov och välja en fuktsond som uppfyller dessa krav.Det är också bra att rådgöra med en tillverkare eller leverantör för att diskutera anpassade alternativ och säkerställa att sonden uppfyller de önskade specifikationerna.

 

 Temp Fuktighetssensorhus och probdesignalternativ

 

 

Fördel med fuktighetssonden

 

1. Noggrann mätning:

Fuktsonder är utformade för att ge korrekta och tillförlitliga fukt- och temperaturmätningar.Detta kan vara viktigt för olika applikationer, som att säkerställa korrekta luftfuktighetsnivåer i ett växthus eller övervaka inomhusluftens kvalitet.

2. Lätt att använda:

Fuktsonder, med enkla kontroller och användarvänliga gränssnitt, är vanligtvis lätta att använda.Den är lämplig för personer med ett brett spektrum av teknisk expertis.

3. Mångsidighet:

Fuktsonder kan användas i många miljöer, inklusive hem, kontor, lager, fabriker och utomhusplatser.Så det är ett flexibelt verktyg för en mängd olika applikationer.

4. Kompakt storlek:

Fuktsonder är ofta små och bärbara, vilket gör dem lätta att bära och använda på olika platser.

5. Lång batteritid:

Många fuktsonder har lång batterilivslängd, vilket gör att de kan användas under längre perioder utan att det krävs täta batteribyten.

6. Lågt underhåll:

Fuktsonder kräver minimalt underhåll, utan behov av regelbunden kalibrering eller annat underhåll.Det gör dem till ett bekvämt och problemfritt val för övervakning av luftfuktighet och temperatur.

 

Förhårda miljöersåsom stark syra och stark alkali,fjärrinstallation av temperatur- och fuktgivare

 

Användning av fuktgivare för tuff miljö

 

Ansökan

 

1. Övervakning av luftkvaliteten inomhus:

Fuktsonder kan övervaka luftfuktighetsnivåer i hem, kontor och andra inomhusplatser, för att säkerställa att luften är bekväm och hälsosam för de åkande.

 

2. VVS-systemkontroll:

Fuktsonder kan hjälpa till att kontrollera luftfuktighetsnivåer i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC), vilket förbättrar energieffektiviteten och komforten.

3. Växthusförvaltning:

Fuktsonder kan hjälpa till att reglera fuktnivåer i växthus, vilket förbättrar växternas tillväxt och hälsa.

4. Industriell processkontroll:

Fuktsonder kan hjälpa till att övervaka och kontrollera fuktnivåer i industriella processer, såsom tillverkning eller kemisk bearbetning.

5. Matförvaring:

Fuktsonder kan hjälpa till att övervaka luftfuktighetsnivåer i matlagringsanläggningar, vilket säkerställer att produkterna förvaras under optimala förhållanden.

6. Museer och konstgallerier:

Fuktsonder kan hjälpa till att kontrollera luftfuktighetsnivåerna i museer och konstgallerier och bevara känsliga artefakter och konstverk.

7. Jordbruk:

Fuktsonder kan användas i jordbruksmiljöer för att övervaka och kontrollera luftfuktighetsnivåer på fält, växthus och andra platser.

8. Frakt och logistik:

Fuktsonder kan hjälpa till att övervaka luftfuktighetsnivåer under transport och lagring, för att säkerställa att varor inte skadas av överskott av fukt.

9. Laboratorier:

Fuktsonder kan användas i laboratorier för att övervaka och kontrollera fuktnivåer, vilket förbättrar experimentens noggrannhet och tillförlitlighet.

10. Väderprognos:

Fuktsonder kan hjälpa till att mäta atmosfärens luftfuktighetsnivåer, vilket ger viktiga data för väderprognoser och klimatforskning.

 

 

 

Vanliga frågor (FAQ)

 

1. Hur fungerar en fuktsond?

En fuktsond använder en sensor för att mäta luftfuktigheten eller mängden fukt i luften.Sensorn mäter förändringar i det elektriska motståndet eller kapacitansen hos ett fuktkänsligt material, såsom en polymer eller keramik.

 

2. Vad är räckvidden för en fuktsond?

Räckvidden för en fuktsond beror på den specifika modellen och dess sensor.Vissa sonder är utformade för att mäta fuktighetsnivåer över ett brett område, såsom 0-100 % relativ fuktighet (RH), medan andra kan ha ett mer begränsat område.

 

3. Hur exakt är en fuktsond?

Noggrannheten hos en fuktsond beror på sensorns kvalitet och enhetens kalibrering.Vissa sonder är mer exakta än andra, med en felmarginal på några procent RF.Det är viktigt att välja en fuktsond som är lämplig för den specifika applikationen och som uppfyller den erforderliga noggrannhetsnivån.

 

4. Vilka är de olika typerna av fuktsonder?

Det finns flera olika fuktsonder, inklusive kapacitiva, resistiva och impedanssensorer.Varje typ av sensor fungerar lite olika och har sina styrkor och svagheter.

 

5. Kan fuktsonder kalibreras?

Ja, många fuktsonder är kalibrerade för att säkerställa att de ger korrekta och tillförlitliga mätningar.Kalibrering innebär att jämföra sondens avläsningar med en känd standard och justera sondens utgång för att matcha standarden.Kalibrering kan utföras av tillverkaren eller av användaren, beroende på den specifika sonden och dess kapacitet.

 

6. Hur ofta ska en fuktsond kalibreras?

Kalibreringsfrekvensen beror på den specifika fuktighetssonden och applikationens krav.Vissa sonder kan kräva frekvent kalibrering, medan andra kan gå längre perioder utan att behöva kalibrera.Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för kalibrering och eventuella specifika krav för applikationen.

 

7. Kan fuktgivare användas utomhus?

Ja, vissa fuktsonder är designade för utomhusbruk och är utrustade med vattentäta eller väderbeständiga höljen.Det är viktigt att välja en fuktsond som är lämplig för den specifika applikationen och driftsmiljön.

 

8. Kan fuktgivare anslutas till en dator eller annan enhet?

Ja, vissa fuktsonder är utrustade med anslutningsalternativ, som Bluetooth eller Wi-Fi, som gör att de kan överföra data trådlöst till en närliggande enhet.Det är användbart för fjärrövervakning eller för att integrera sonden i ett större system.

 

9. Vilka är de viktigaste faktorerna som kan påverka noggrannheten hos en fuktsond?

Flera faktorer kan påverka noggrannheten hos en fuktsond, inklusive sensorns kvalitet, enhetens kalibrering och driftsmiljön.Det är viktigt att välja en fuktsond av hög kvalitet och att följa tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll för att säkerställa korrekta mätningar.

 

10. Hur väljer jag rätt fuktighetssond för min applikation?

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du väljer en fuktighetssond, inklusive den erforderliga noggrannhetsnivån, driftsområdet, typen av sensor och anslutnings- och dataloggningsmöjligheterna.Det är viktigt att noggrant bedöma applikationens specifika behov och välja en fuktsond som uppfyller dessa krav.

 

11. Kan fuktgivare användas med en fuktkontroller?

Ja, fuktgivare kan användas med en fuktighetsregulator, vilket är en enhet som automatiskt justerar fuktighetsnivåer baserat på indata från sonden.Det kan vara användbart för applikationer där det är viktigt att upprätthålla en jämn fuktighetsnivå, till exempel i VVS-system eller växthus.

 

12. Hur rengör och underhåller jag en fuktsond?

Det är viktigt att hålla en fuktsond ren och i gott skick.

 

Om du är intresserad av vår fuktsond, tveka inte att kontakta oss via e-post påka@hengko.comför en

citateller för att lära dig mer om hur det kan hjälpa till med temperatur- och luftfuktighetsdetektering.Vårt team kommer

svara på din förfrågan inom 24 timmar och ge personliga förslag och lösningar.

Kontakta oss nu för att komma igång!

 

 

 

Skicka ditt meddelande till oss:

 

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss