Gasdetektortillbehör

Professionell explosionssäker gasdetektortillbehör som sintrad metallsond och lock för gasläckdetektor och monitor eller explosionssäker gasdetektorutrustning

 

ProfessionellExplosion Provgasdetektor

InstrumentTillbehörLeverantör Tillverkare

 

HENGKO har fokuserat på att designa och tillverka en mängd olikaporösa metallfiltersedan 2000.

Vi har även varit involverade i design och tillverkning av Gasläckagedetektortillbehör och

Explosionssäkra gasdetektorer i över 12 år.Hittills har vi tillhandahållit över 10 000 typer av

sintrat metallfilterserieprodukter och Gas Detector Assembly-produkter, som är centrala för gasläckagedetektering.

Våra produkter kan detektera olika gaser, bl.aCO2, brännbara gaser,giftiga gaser, syre, ammoniak,

klor,kolmonoxid, vätesulfid och multigasdetektorer för att uppfylla dina specifika enhetskrav.

23040804

 

Explosionssäker gasdetektortillbehör

 

På HENGKO erbjuder vi en mängd olika sonder och skydd förgasdetektoranordningar.Våra produkter kommer med snabbt

leveranstider och uppfyller flera internationella kvalitetsstandarder, inklusive CE, RHOS, SGS och FCC.Vi prioriterar

produktstabilitet och hållbarhet för att säkerställa att vår gasdetektorenhet erbjuder fantastisk prestanda för din

eftermarknadsservice.Om du har några frågor eller behov angående denna produkt är du välkommen att kontakta oss.

snälla duKontakta ossoss idag!

 

Samma som den andra metallporösa sonden eller locket, vi kan leverera full OEM-service enligt följande detaljer;

Om OEM sintrade metallfilterservice 

1.NågraForm: CNC Vilken form som helst som din design, med olika designhus

2.AnpassaStorlek, Höjd, Bred, OD, ID

3.Anpassad porstorlek /Porstorlekfrån 0,1μm - 120μm

4.Anpassa tjockleken på ID / OD

5.Enkelt lager, Flerlager, Blandade material

6.Integrerad design med 316L / 306 rostfritt stålhölje

 

Vad är din gasdetektor?Vilken typ av skydd eller sond gillar du att använda?

Övriga frågor och intresserade omGasläckagedetektor och explosionssäker gasdetektor

Du är välkommen att skicka förfrågan genom att följa länken eller skicka e-post viaka@hengko.comdirekt!

 

kontakta oss icone hengko

 

 

 

 

Huvuddragen hosGasdetektorsond eller skyddskåpa tillbehör

1. Kompakt, lågkostnadsdesign.

2. Ingen fältgaskalibrering krävs.

3. Egen säker och explosionssäker.

4. Fristående gasdetektor med 4-20 mA utgång.

5. Universal styrkort.

6. Elektrokemiska sensorer med lång livslängd

 

 bostadsdetalj

 

Fördel:

 

1. Hög känslighet för brännbar gas inom ett brett spektrum

2. Snabb respons

3. Brett detekteringsområde

4. Stabil prestanda, lång livslängd, låg kostnad

 

 

FAQ för montering av gasdetektorer

 

1. Vad är en gasdetektorenhet?

En gasdetektorenhet är en enhet som används för att detektera och mäta koncentrationen av gaser i en miljö.Den består vanligtvis av en eller flera sensorer, en kontrollenhet och ett larm- eller varningssystem.Denna enhet är särskilt användbar i applikationer där närvaron av vissa gaser kan utgöra en säkerhetsrisk.

 

2. Hur fungerar en gasdetektorenhet?

En gasdetektorenhet fungerar genom att använda sensorer som är utformade för att detektera specifika gaser i en miljö.Dessa sensorer omvandlar sedan mätningarna till en elektrisk signal som kan överföras till en styrenhet.Styrenheten bearbetar sedan data och aktiverar ett larm- eller varningssystem om koncentrationen av gaser överstiger en viss tröskel.

 

3. Vilka gaser kan en gasdetektorenhet detektera?

De specifika gaser som en gasdetektorenhet kan detektera beror på vilken typ av sensorer som används.Vissa gasdetektorenheter är utformade för att detektera ett brett utbud av gaser, medan andra är utformade för att detektera endast specifika gaser, såsom kolmonoxid eller metan.

 

4. Vilket är driftstemperaturintervallet för en gasdetektorenhet?

Drifttemperaturintervallet för en gasdetektorenhet varierar beroende på den specifika modellen och tillverkaren.Det är viktigt att noggrant granska enhetens specifikationer före användning för att säkerställa att den är lämplig för den avsedda miljön.Vissa modeller kan vara designade för användning i extrema temperaturer eller tuffa miljöer.

 

5. Hur exakta är gasdetektorenheter?

Noggrannheten hos gasdetektorenheter kan också variera beroende på modell och tillverkare.Det är viktigt att granska enhetens noggrannhetsspecifikationer före användning.Faktorer som sensorkvalitet, kalibrering och miljöförhållanden kan alla påverka mätningarnas noggrannhet.

 

6. Vilken är den typiska svarstiden för en gasdetektorenhet?

Svarstiden för en gasdetektorenhet varierar också beroende på den specifika modellen och tillverkaren.Detta kan variera från några sekunder till flera minuter.Svarstiden är en kritisk faktor i vissa applikationer där snabba förändringar i gaskoncentrationen måste upptäckas och åtgärdas snabbt.

 

7. Kan gasdetektorenheter kalibreras?

Ja, gasdetektorenheter kan kalibreras.Det rekommenderas att kalibrera enheten med jämna mellanrum för att säkerställa korrekta mätningar.Kalibrering innebär justering av enheten för att matcha en känd standard, vilket kan göras antingen manuellt eller automatiskt beroende på enheten.

 

8. Hur drivs gasdetektorenheter?

Gasdetektorenheter kan drivas av batterier eller en extern strömkälla.Valet av strömkälla beror på den specifika modellen av enheten och applikationen som den används för.I vissa fall kan en enhet ha möjlighet att använda både batteri och externa strömkällor.

 

9. Kan gasdetektorenheter användas i utomhusmiljöer?

Ja, gasdetektorenheter kan användas i utomhusmiljöer.Det är dock viktigt att välja en modell som är speciellt utformad för utomhusbruk och som tål miljöförhållandena.Utomhusmiljöer kan vara tuffa och enheten kan utsättas för faktorer som extrema temperaturer, fukt och UV-strålning.

 

10. Vad är livslängden för en gasdetektorenhet?

Livslängden för en gasdetektorenhet kan variera beroende på den specifika modellen och tillverkaren, såväl som frekvensen och användningsförhållandena.Det är viktigt att granska enhetens specifikationer för att fastställa den förväntade livslängden och att följa korrekta underhålls- och kalibreringsprocedurer för att förlänga enhetens livslängd.

 

11. Vilken sensor används vid gasdetektering?

Den specifika sensorn som används vid gasdetektering beror på vilken typ av gas som detekteras.Några vanliga typer av sensorer inkluderar elektrokemiska sensorer, infraröda sensorer och katalytiska sensorer.Varje typ av sensor har sina egna styrkor och svagheter, och valet av sensor kommer att bero på den specifika applikationen och egenskaperna hos den gas som detekteras.

 

Explosionssäker gasdetektor OEM-leverantör

 

12. Vilken gasdetektor är bäst?

Den bästa gasdetektorn för en specifik tillämpning kommer att bero på en mängd olika faktorer, inklusive typen av gas som detekteras, miljön i vilken detektorn kommer att användas och den erforderliga känsligheten och noggrannheten för mätningarna.Det är viktigt att noggrant granska specifikationerna för olika gasdetektorer innan du väljer en för användning i en specifik applikation.

 

13. Hur exakta är gasdetektorer?

Noggrannheten hos gasdetektorer kan variera beroende på den specifika modellen och tillverkaren.Det är viktigt att granska enhetens noggrannhetsspecifikationer före användning.Faktorer som sensorkvalitet, kalibrering och miljöförhållanden kan alla påverka mätningarnas noggrannhet.I allmänhet är gasdetektorer utformade för att ge korrekta och tillförlitliga mätningar av gaskoncentrationer.

 

14. Var ska jag placera min naturgasdetektor?

Naturgasdetektorer bör placeras i områden där naturgas sannolikt ansamlas, till exempel nära gasapparater, gasledningar eller gasmätare.Det rekommenderas också att placera detektorer i områden där gasläckor kan förekomma, såsom nära fönster, dörrar eller andra öppningar.Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för placering och att regelbundet testa och underhålla detektorn för att säkerställa korrekt funktionalitet.

 

15. Hur många gasdetektorer behöver jag?

Antalet gasdetektorer som behövs beror på storleken och layouten på det område som övervakas, såväl som de potentiella källorna till gasläckor.I allmänhet rekommenderas det att ha minst en detektor installerad på varje nivå i en byggnad och att placera ytterligare detektorer nära potentiella källor till gasläckor.Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för placering och att regelbundet testa och underhålla detektorerna för att säkerställa korrekt funktionalitet.

 

16. Faller eller stiger naturgasen?

Naturgas är lättare än luft och tenderar att stiga när den släpps ut i miljön.Detta är en viktig faktor att tänka på när man placerar gasdetektorer, eftersom de bör installeras på en höjd där gas sannolikt ansamlas.

 

17. På vilken höjd ska en naturgasdetektor placeras?

Naturgasdetektorer bör placeras på en höjd där gas sannolikt ansamlas.Detta kommer att variera beroende på den specifika platsen och potentiella källor till gasläckor.I allmänhet rekommenderas det att placera detektorer på en höjd av cirka sex tum från taket, eftersom naturgas tenderar att stiga och ackumuleras nära taket.

 

18. Ska naturgasdetektorer vara höga eller låga?

Naturgasdetektorer bör placeras på en höjd där gas sannolikt ansamlas.I allmänhet rekommenderas det att placera detektorer på en höjd av cirka sex tum från taket, eftersom naturgas tenderar att stiga och ackumuleras nära taket.Det är dock viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för placering och att överväga den specifika platsen och potentiella källor till gasläckor.

 
Explosionssäkra gasdetektortillbehör hjälper till att rädda liv

 

 

Skicka ditt meddelande till oss:

 

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss